Forsikringer

EL og IT Forbundet har som en av sine viktigste medlemsfordeler en rekke kollektive forsikringsordninger. Det er forsikringer som dekker innbo og løsøre i hjemmet og som dekker deg og din familie på reiser i hele verden, samt forsikringer som gir utbetaling ved død og arbeidsuførhet.

Ved innmelding i forbundet vil du automatisk bli omfattet av det vi kaller for «stor forsikringspakke» som består av følgende forsikringer:

Grunnforsikring Liv - Obligatorisk, kan ikke sies opp.

Kollektiv hjemforsikring - Obligatorisk, kan ikke sies opp.

Uføre- og ektefelleforsikring - Obligatorisk, nye medlemmer kan reservere seg. Medlemmer over 60 år eller ufør under 60 år kan også reservere seg.

Merk! Månedlig forskuttering av arbeidsavklaringspenger utbetales tidligst fra 13. måned forutsatt at Sparebank 1 har mottat nødvendig dokumentasjon for å kunne vurdere innvilgelse av forskuttering.

Topp Reiseforsikring - Medlemmer kan reservere seg. Medlemmer som har reservert seg kan få den tilbake, men kun én gang.

Stor forsikringspakke koster totalt 511 kroner per måned fra 1. januar 2017, og kommer i tillegg til medlemskontingenten. 

Medlemmer kan reservere seg skriftlig mot én eller to av forsikringene. Minste mulige forsikringspakke er 108 kroner per måned.

Medlemmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) og Heisoverenskomsten har i tillegg LOfavør Fritidsulykkesforsikring som betales av LO. 

Frivillige forsikringer

Frivillig livsforsikring

Uføre- og ektefelleforsikringen gir ikke erstatning hvis du som arbeidsdyktig medlem skulle falle fra før fylte 60 år. Men du har mulighet for å tegne en frivillig livsforsikring i tillegg, slik at du også er dekket ved død. Denne koster 111 kroner per måned i 2017 og kan tegnes ved å henvende seg til EL og IT Forbundet Medlemsservice på e-post 123@elogit.no.

Flere forsikringer gjennom LOfavør

Gjennom fordelsprogrammet LOfavør kan du i tillegg tegne en rekke frivillige skade- og personforsikringer. 

22. februar 2017 stanset Sparebank 1 Forsikring salg av LOfavør "Betalingsforsikring boliglån, samt "arbeidsledighetsforsikring". Tilbud om disse forsikringene er fjernet fra LOfavørs nettside og app.

Forsikringen trer i kraft for våre medlemmer som kjøpte/fikk tilbud om én av/eller begge disse forsikringene før 22. februar. Det betinger at medlemmet godkjenner tilbudet innen tilbudets frist.

For eventuelle spørsmål: Ring LOfavør på telefon 815 32 600.

Bla igjennom EL og IT Forbundets medlemsbrosjyre.

Del: