LOfavør Kollektiv hjemforsikring

Du har Norges beste innboforsikring, LOfavør Kollektiv hjem, som en del av medlemskapet ditt*. Forsikringen har ingen øvre erstatningssum.

Dine fordeler:

 • ingen øvre forsikringssum
 • lav egenandel, kun 3 000 kroner for de fleste typer skadeoppgjør. Ved dobbeltmedlemskap er den 0 (gjelder skader over 1000,-)
 • student- og lærlingmedlemmer betaler ingen egenandel ved skader over 1 000 kroner

Dette bør du vite!

 • Har du hus, må du ha egen forsikring på huset. Vi anbefaler LOfavør husforsikring hos vår samarbeidspartner Sparebank 1, da får du ett oppgjør, én kontaktperson og én egenandel dersom hjemmet ditt får en skade
 • Du kan også ha behov for spesialforsikring på bunad, fotoutstyr m.m. ved bruk utenfor hjemmet
 • Hvis du har gjenstander eller samlinger over 300 000  kroner bør disse tilleggsforsikres
 • Kollektiv hjem dekker ikke fritidsbolig

LOfavør Kollektiv Hjem er Norges beste innboforsikring. Husk å sjekke om du har flere innboforsikringer, så du ikke betaler dobbelt opp.

Polisenr: 1089235

*Elevmedlemmer og enkelte medlemmer som reserverte seg før ... har ikke denne forsikringen gjennom sitt medlemskap.

Om forsikringen

Innbo og løsøreforsikringen omfatter bl annet:

 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum
 • Dekker skade ved brann, vann og tyveri
 • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil kr 300 000,-
 • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000.-
 • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring
 • Medlemmets faste bosted i Norden
 • I annen bolig som bebos av medlemmet i Norden
 • Ting som midlertidig (inntil 3 år) befinner seg utenfor forsikringsstedet
 • På nytt bosted etter flytting
 • Forsikringen dekker IKKE fritidsbolig

Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

 • Medlemmet som er nevnt i forsikringsbeviset
 • Medlemmets ektefelle, samboer, registrert partner, samboer og andre medlemmer av den faste husstanden* som har felles adresse med medlemmet i Folkeregisteret
 • Barn som tilhører medlemmets husstand som bor hjemme eller som bor borte pga. utdanning eller førstegangstjeneste, og ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret
 • Egne barn som ikke bor hos medlemmet, omfattes av forsikringen inntil fylte 20 år

* Bokollektiv og lignende regnes ikke som husstand

Forsikringen dekker bl. annet:

 • Tyveri fra privatboligs uteareal med inntil kr. 30 000,-
 • Tyveri av barnevogn, tilhenger
 • Tyveri av personlige eiendeler på sikredes arbeidsplass med inntil kr 30 000.-
 • Tyveri fra motorkjøretøy, fritidsbåt og påmontert låsbar bagasjeboks med inntil kr. 30 000.-
 • Napping av eller fra veske som sikrede bærer på seg erstattes med inntil kr. 30 000.-
 • Dekker tyveri av sykkel utenfor forsikringsstedet med inntil kr. 30 000.-
 • Dekker tyveri av tilhenger til sykkel med inntil kr. 30 000.-
 • Hvis sykkelen er registrert i godkjent sykkelregister, er egenandelen kun kr 1 500.-

Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

 • Tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander. Det vil si typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Også tilfeldig skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc.

Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder.

Flytteforsikring gjelder kun dersom du flytter selv.

 • Gjelder flytting innenfor Norden
 • Erstatter tilfeldige eller plutselige skader under transport
 • Erstatter tilfeldige eller plutselige skader ved ut- og inn bæring mellom bolig og bil
 • Tyveri med inntil kr 100 000.-
 • For enkeltgjenstander eller samlinger er erstatningen begrenset til kr. 100 000.-

Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

Forsikringen omfatter rettshjelp og ansvar du kan komme opp i som privatperson.

Rettshjelpforsikring(*) dekker:

 • Utgifter til juridisk bistand, maks. kr 100 000
 • Egenandel kr 3 000 pluss 20% av overskytende
 • Ta kontakt med SpareBank 1 når du har en sak
 • Dekker utgifter til:
 • Advokat, rettsforhandlinger, sakkyndige og vitner

Dekker ikke:

 • Tvist i forbindelse med yrke/erverv
 • Tvist i familien (samlivsbrudd, arv, samværsrett)
 • Tvist som gjelder motorvogn

Rettslig erstatningsansvar* dekker:

 • Erstatningsansvar i egenskap av privatperson
 • Maks. erstatning 5 millioner (Egenandel kr 3 000)

Dekker ikke:

 • Ansvar overfor egen familie
 • Som eier, fører av motorvogn, arbeidsmaskin etc.
 • Utøvelse av yrkes-/ervervsvirksomhet
 • Overføring av smittsom sykdom

*Sjekk med Sparebank 1 forsikring om den konkrete sak er erstatningsmessig
Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkår for LOfavør Kollektiv hjem som gjelder

 • Gjelder i Norden

ID tyveri er når noen benytter seg av ditt identifikasjonsbevis (pass, førerkort, bankkort)
for å ta opp et lån, kreditt, kjøpe mobiltelefoner eller andre varer og tjenester med den hensikt
å begå svindel eller kriminell handling.

Hva koster forsikringen?

Forsikringen koster 70 kroner per måned i 2017. Forsikringen er obligatorisk og kan ikke sies opp så lenge man er medlem.

Ved fylte 75 år blir forsikringen gratis og varer livet ut.

Melde skade

Når en skade har oppstått er det viktig at du melder fra til Sparebank 1 med en gang. Dette sikrer at du får den hjelpen du trenger så fort som mulig.

Ring medlemstelefon 815 32 600 valg deretter for forsikring og 1 for melding av skade. Sparebank 1 er tilgjengelig døgnet rundt for deg på denne linjen. 

Du kan også melde skade på nettsidene til Sparebank 1 her.

Melde skade fra utlandet
Skal du melde skade fra utlandet er nummeret til skadetelefonen: 915 02300
E-post: skadeservice@sparebank1.no

 

Del: