Avviste privatskolelov i høring

30.04.2015

- Markedskreftene må holdes unna skolesektoren, for der passer disse kreftene ikke, sa LO-sekretær Trude Tinnlund, som representerte LOs forbund i stortingshøringen.

Det er i tråd med hva EL og IT Forbundet mener om privatskoleloven og forbundet skriver blant annet dette i et høringssvar til LO:

Forbundet er prinsippiell motstander av private skoler og ønsker i stedet å bygge ut og styrke den offentlige skolen. Forbundet er bekymret for at private aktører, også internasjonale storkonsern innen skolesektoren, skal inn på det norske markedet. Konsekvensen kan være at de private driverne tapper den offentlige skolen for ressurser, både økonomisk og personellmessig. 

LOs høringssvar til Kunnskapsdepartementet

Etter Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens høring, skal komiteen avgi sin innstilling innen 4. juni til Stortinget. Første stortingsbehandling er tidfestet til 11. juni.

 

Del: