- De antidemokratiske gaver

03.09.2015

Fra tid til annen opplever vi at kjente rikfolk vil gi oss gaver i form av et idrettsanlegg, kulturhus, museum eller nybygg til vårt helsevesen. Gavene blir ofte begrunnet med en personlig historie over det giver opplever som mangler ved vårt samfunn.

Vi så det senest når investor Arthur Buchardt og Aker-sjef Øyvind Eriksen ville gi en julegave til hele Norge i form av en ny kreftklinikk.

Kan slike gaver også ha en bakside som det er verdt å diskutere i disse valgkamptider? Kan gaven i seg selv være skadelig for vårt samfunn på lang sikt?

Les hele kronikken i Dagbladet.

Del: