Høring:Positivt med felles sertifikatmarked

20.01.2011

Dette kommer fram i forbundets høringssvar til Olje- og Energidepartementet om lov om elsertifikater.

Forbundet er tilfreds med at denne sertifikatordningen blir teknologinøytral slik at også vår tradisjonelle vannkraft kan dra nytte av ordningen. Det er bra at OED anerkjenner at ordningen ikke kan bli helt vellykket uten en kraftig opprusting av nettinfrastrukturen.

Del: