Høringssvar om allmenngjøring petroleumsanlegg

08.09.2010

Det skriver EL og IT Forbundet i et svar til LO om høring av forskrift om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for enkelte petroleumsanlegg på land.

Forbundet støtter også Tariffnemndas forslag i § 7 om en automatisk regulering av lønnssatser som følge av av tariffrevisjoner i tariffperioden (mellomoppgjørene).

Les hele høringssvaret.

Del: