Høringssvar om kvalifikasjonskrav for elektrikere

15.08.2011

Arbeidet med revisjon av forskriften har pågått i mange år. Forbundet forutsetter at arbeidet sluttføres innen rimelig tid, samtidig som vi får en god forskrift som står seg over tid.

I forbundets høringssvar er det valgt ikke å kommentere de forhold som forbundet mener er godt regulert og beskrevet i forskrift og veiledning. Svaret konsentrerer seg om de bestemmelser hvor forbundet fortsatt er uenige i bestemmelsen, eller er usikre på forståelsen av bestemmelsene og hvordan reguleringen skal praktiseres.

Forbundet legger hovedvekt på den juridisk bindende forskriften og omtaler bare veiledningen der utformingen ikke underbygger forskriftsteksten på en hensiktsmessig måte.

Last ned hele høringssvaret.

Del: