Høringssvar om tiltak i forbindelse med vikarbyrådirektivet

18.01.2012

I høringsbrevet fra departementet så er det i punkt 2 en generell beskrivelse av tilstanden i arbeidsmarkedet og den rolle vikar-/bemanningsbyråer fyller.

EL og IT Forbundet kjenner seg ikke helt igjen i det bildet som departementet her tegner opp. Etter vårt syn så skjønnmaler departementet den rollen disse byråene spiller for at vi skal ha et fleksibelt arbeidsliv og samtidig ha et arbeidstilbud til enkeltmennesker som ønsker å tilpasse arbeidsmengden til en aktuell livssituasjon og livsfase. Departementet synes å mene at det er bare vikarbyråene som kan fylle en slik rolle.

EL og IT Forbundet ønsker å påpeke at vi hadde et fleksibelt arbeidsliv, både for bedrifter og enkeltmennesker, også før restriksjonene på bruk av vikarbyråer ble endret gjennom Blaalid-utvalget.

Del: