Ny veileder om permitteringer på Spekterområdet

09.04.2021

- Det har tatt litt tid, men vi er veldig glade for at vi nå kan presentere en helt ny veileder om permitteringer som er laget av partene LO Stat og Spekter i fellesskap, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Hensikten med veilederen er å gi aktørene et bedre kunnskapsgrunnlag når det gjelder bestemmelsene om permitteringer, samt råd om hvordan partene kan samhandle slik at prosessen blir så god som mulig.
Dokumenter som er utarbeidet av partene i fellesskap vil nødvendigvis bli noe annerledes enn om den ene part utarbeider alt selv, men EL og IT Forbundet har fått gehør for de fleste av endringsforslagene som vi har fremmet.

- Veilederen er utarbeidet for Spekterområdet, men den kan også gi nyttig tips og info for tillitsvalgte på andre områder, sier Wahl. 

Veilederen vil bli gjort tilgjengelig elektronisk og i et begrenset opplag på papir. 

Les veilederen her. 

Del: