Nye krav til rapportering om likestilling i bedrifter

Av: Foto: Colourbox
08.01.2020

Fra og med 1. januar 2020 gjelder nye rapporteringskrav til bedrifter i Norge.

Bedriftene skal heretter rapportere om kjønnsforskjeller knyttet til følgende forhold:

  • Lønnsforskjeller: De må legge fram en lønnsstatistikk som ikke bare viser gjennomsnittet i bedriften, men som sier noe om lønnsnivåene for henholdsvis kvinner og menn på ulike nivåer i bedriften.
  • En oversikt over hvor i bedriftshierarkiet henholdsvis menn og kvinner er innplassert.
  • Oversikt over hvem som tar ut foreldrepermisjon i bedriften og i hvor mange uker.
  • En oversikt over deltidsbruk og ufrivillig deltid.

Nyttig verktøy for deg som tillitsvalgt

Kravene kan bli et veldig nyttig verktøy i likestillingsarbeidet. Rapporteringen får fakta på bordet, og vil forhåpentligvis gi arbeidsgivere en bevissthet om eventuelle skjevheter.

Disse arbeidsgiverne er omfattet av plikten:

  • Alle offentlige arbeidsgivere
  • Alle private arbeidsgivere med 50 ansatte eller mer
  • Alle private arbeidsgivere med 20 ansatte eller mer, hvis en av arbeidslivets parter krever det

Annethvert år i årsrapporten

Rapporteringen skal gjøres annethvert år i årsrapporten. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) jobber for å utvikle veiledere og elektroniske skjema som skal gjøre det enkelt for bedriftene å rapportere.

Les mer aktivitets- og redegjørelsesplikten hos LDO.

Del: