Landsstyreuttalelse om forskrift om kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk

29.11.2010

Regjeringa gjennomførte forskriftsendringene 1. november, helt i samsvar med høringsforslagene. Det har ikke kommet noen tilbakemeldinger fra verken Kunnskapsdepartementet eller DSB i denne saken. Vi aksepterer ikke den nonsjalante holdningen DSB og myndighetene har til disse høringene. Det er lagt ned mye tid og arbeid fra vår side for å komme med konstruktive og nødvendige endringsforslag uten at noen av våre innsigelser er tatt til følge.

Vi godtar ingen kompromisser når det gjelder sikkerheten for oss som jobber med, og/eller bruker, elektriske anlegg. Ingen skal komme til skade eller dø som følge av feil og mangelfull kompetanse. Selv om vi er et EØS-land, kan vi ikke fortsette å implementere direktiver som tilsidesetter våre forskrifter. Norge har på bakgrunn av vårt jordings- og særnorske nettsystem ekstra utfordringer med å ivareta sikkerheten med strenge krav.

Vi er ikke mot inn- og utleie mellom registrerte virksomheter som omfattes av forskriften, men vi er i mot kontraktørvirksomhet og at utleiebyråer kan operere i bransjen uten at det stilles samme strenge krav til kvalifikasjoner. Norge trenger arbeidskraft, men det må skje i henhold til norske forskrifter og regelverk for å ivareta folks sikkerhet.

Nå må regjeringen ta seg sammen og forholde seg til det den selv har vedtatt i Soria Moria-erklæringen.

Landsstyret forlanger at regjeringa reverserer sitt standpunkt og kommer våre krav i møte i et helhetlig høringsdokument til ny FKE. EL & IT Forbundet forventer at en rødgrønn regjering gjør som forventet. Den skal jobbe med oss og ikke imot oss. Da må de innfri våre krav til ny FKE. I motsatt fall frykter vi at våre tillitsvalgtes engasjement i neste valgkamp vil bli borte.

Vår målsetting nå er å gi klar beskjed til politisk ansvarlige, at vi aldri gir oss!

                                Dette er en kamp vi skal vinne!

                                Dette er kampen om sikkerheten til folk flest.

Del: