Rettferdig lønn for butikkansatte

02.09.2014
Likestilling og lik lønn

NHO har akseptert tilsvarende krav innen varehandelen med Norsk Transportarbeiderforbund, som er mannsdominert.

Streiken er derfor også en kamp for likestilling og lik lønn, uavhengig av kjønn.

Stå på for seier

EL & IT Forbundet oppfordrer Handel og Kontor til å stå på.

Denne kampen skal dere vinne!

Lokal støtte

Vi oppfordrer våre medlemmer til å stille seg til disposisjon for de lokale streikeaksjonene.

Del: