Støtte til sykepleierne i Kreftforeningen

Vedtatt av arbeidsutvalget 11. september 2017.

EL og IT Forbundet gir sin fulle støtte til de streikende sykepleierne i Kreftforeningen.

Kreftforeningens har byttet arbeidsgivertilknytning fra Virke til NHO-tilknyttede Abelia. Abelia nekter å forhandle på grunnlag av den eksisterende avtalen i Kreftforeningen, og mener NHO/Abelias struktur for privat sektor også må gjøres gjeldende for Kreftforeningen. For sykepleierne er det selvsagt uaktuelt å inngå en avtale som fjerner gjeldende lønnssystem, og som betyr en svekkelse av opparbeidede rettigheter.

Konflikten har blitt en langvarig og vond. Uorganiserte arbeidstakere ble satt inn i de streikende sitt sted for å utføre streikebelagt arbeid på Kreftforeningens sommerleir. At arbeidsgiver benytter streikebryteri i lovlig arbeidskonflikt er uakseptabelt og gjør det ekstra vanskelig å en løsning.

EL og IT Forbundet er imponert over de streikende. Stå kampen ut!