Uttalelse fra forbundsstyret: Uforsvarlig snarvei til yrkesfag

Vedtatt 1. november 2018

Regjeringen har innført en ordning med et nytt kryssløp i videregående opplæring. Den innebærer at elever kan gå fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag, uten å måtte starte på Vg1 i det nye utdanningsprogrammet. Elever som benytter seg av ordningen må bruke 196 timer på det yrkesfaglige pensumet de ikke har med seg. Det blir organisert i et nytt fag, som har fått navnet yrkesfaglig opphenting.

EL og IT Forbundet støtter intensjonen bak endringen, som er at flere skal velge yrkesfag. Vi mener imidlertid at ordningen går utover det faglige innholdet og svekker kvaliteten på utdanningen, i hvert fall når det gjelder elektrofagene. Det nye kryssløpet hever ikke status til yrkesfagene og vil neppe fungere etter hensikten. Det finnes bedre måter å få ungdom til å velge yrkesfaglig utdanning.

449 timer med utdanning i manko

Det nye faget «yrkesfaglig opphenting» er på 196 timer. Dette er ikke tilstrekkelig for å ta igjen det man lærer det første året, som innen elektrofag blant annet handler om el-sikkerhet, forskrifter og HMS.

Elever på Vg1 yrkesfag har 477 timer med programfag. I tillegg har de 168 timer yrkesfaglig fordypning (YFF), noe som ofte gjennomføres ved utplassering i en bedrift. Det blir 645 timer som skal tas igjen på 196 timer. Etter å ha gjennomført yrkesfaglig opphenting vil elevene fortsatt ha 449 timer med utdanning i manko.

EL og IT Forbundet frykter at elever som benytter seg at det nye kryssløpet havner bakerst i køen når de søker om læreplass. I verste fall gir ordningen økt frafall. 

Skoleeier, som i de fleste tilfeller er fylkeskommunen, får ansvaret for at det utvikles en lokal læreplan i faget yrkesfaglig opphenting. Planen skal beskrive hvilke relevante kompetansemål eleven skal hente opp fra Vg1, ifølge Utdanningsdirektoratet. EL og IT Forbundet mener at alle kompetansemålene i læreplanene for Vg1 elektro er relevante.

I praksis blir det umulig å organisere det nye faget. I mange tilfeller må skolen organisere et eget fag for en svært liten gruppe. I de verst tenkelige tilfellene må den tilby yrkesfaglig opphenting til åtte enkeltpersoner innen åtte ulike utdanningsprogram.

Det finnes bedre måter å få ungdom til å velge yrkesfag

Ifølge Utdanningsdirektoratet er det frivillig for skoleeier å tilby ordningen. EL og IT Forbundet mener målet om å få flere til å velge yrkesfag kan oppnås på andre måter. Et viktig tiltak er å gi grunnskolen tilbake skoleverkstedet, slik at elevene får jobbe med ulike materialer og moderne utstyr før de velger videregående opplæring. Det vil bidra til at flere oppdager sin interesse og sitt talent for yrkesfag, og at behovet for omvalg i videregående opplæring reduseres. I tillegg må det brukes større ressurser på å skaffe flere læreplasser.

EL og IT Forbundet vil derfor jobbe for at skoleeier, fylkespolitikere og Yrkesopplæringsnemndene ikke innfører ordningen. Forbundet vil også ta opp saken med nasjonale politikere, og om nødvendig gjøre dette til en sak i kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2019.