Høring - Konsekvensutredning - videreutvikling og drift av Hodfeltet

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til høringen fra Aker BP. Høringssvaret er laget i samarbeid med EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi.

LO støtter en videreutvikling av feltet. LO vil understreke betydningen av at operatøren bestreber seg på å tilrettelegge for at norske aktører kan sikres oppdragene i prosjektet.

LO forutsetter at arbeidstakermedvirkning er blitt og blir ivaretatt i alle faser av prosjektet.

LO vil minne om at maritime oppdrag i norske farvann må basere seg på norske tariffavtaler. Bruk av rederier med fartøy registrert i det norske ordinære registeret sikrer dette.

LO forutsetter at arbeidet utføres av aktører som er bundet av landsomfattende norske tariffavtaler.

Den støtten næringen trenger for å sikres gode langsiktige rammebetingelser henger sammen med den aktiviteten og sysselsettingen næringen skaper i Norge.