Hovedoppgjøret 2020: DDV Drift, Digitale Gardermoen IKS, Vestfjorden Avløpsselskap

Status: Enighet (Konkurranseutsatte bedrifter)

Hovedtariffavtalen gjelder mellom KS Bedrift og LO Kommune, YS-K-Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – Kommune, Akademikerne kommune, Norsk Folkehøgskolelag og Lederne.

Resultat: 
Ingen ny avtale med Samfunnsbedriftene (KS bedrift)
Etter krevende forhandlinger om hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter endte forhandlingene med en prolongering av eksisterende avtale i to år.
Både EL og IT Forbundet og Fagforbundet er skuffet over prosessen. 

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Aktuelt

Tariff 2020

Ja i Spekter område 11 og Helse Nord IKT

Tariff 2020

Enige om B-del ved Akershus universitetssykehus

Tariff 2020

Enighet for Sykehuspartner

Tariff 2020

Oppgjøret i OneCo Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft godkjent

Tariff 2020

Enighet med OneCo Networks