Hovedoppgjøret 2020: IKT-overenskomsten

Status: Ferdig

Overenskomsten gjelder mellom Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet og Næringslivets Hovedorganisasjon/Abelia. Overenskomst kan gjøres gjeldende for medlemmer av EL og IT Forbundet som er ansatt i NHOs medlemsbedrifter hvor hovedvirksomheten er IKT- relatert. Overenskomsten omfatter ikke eventuelle medlemmer av EL og IT Forbundet som utgjør bedriftens øverste ledelse og forhandlingsutvalg.

Uravstemning avsluttet 29 okt.

Antall stemmer av stemmeberettigede:          63,67%

Ja:                                                                    87,41%

Nei:                                                                 10,17%

Blanke:                                                           2,43%

Resultat: Enighet i meklingen.

Noen sentrale punkter i resultatet er:

  • Økning i minstelønnssatsene på 8.69 kroner per time, noe som utgjør i underkant av 17.000 kroner i året.
  • Etablering av en lavest minstelønnssats for de ansatte som ikke tidligere var omfattet av dette.
  • Et generelt tillegg på 0.50 kroner per time.
  • Etablering av avtalerett på plassering av arbeidstiden som innebærer at det nå skal inngås avtale mellom bedriftene og tillitsvalgte om inndelingen av eksempelvis arbeidstid, fleksitid og pauser. 
  • Endring av oppstart for normalarbeidsdagen fra 06:00 til 07:00 for operatører
  • Rutiner for hjemmekontor skal utarbeides sammen med de tillitsvalgte.

Les hele resultatet: Riksmeklerens møtebok og forslag.

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Aktuelt

Tariff 2020

Ja i Spekter område 11 og Helse Nord IKT

Tariff 2020

Enige om B-del ved Akershus universitetssykehus

Tariff 2020

Enighet for Sykehuspartner

Tariff 2020

Oppgjøret i OneCo Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft godkjent

Tariff 2020

Enighet med OneCo Networks