Hovedoppgjøret 2020: Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Status: Ferdig

Overenskomstens bestemmelser gjelder for arbeidstakere som er ansatt i virksomheter innen IKT og serviceelektronikkrelaterte virksomheter. Overenskomsten gjelder ikke for utplasserte skoleelever som gis praksis-opplæring i arbeidslivet (PIA) eller personer som gjennomgår 8 ukers yrkesorientert program (YPRO). Overenskomsten er mellom LO/EL og IT Forbundet og Virke

Resultat: 

  • Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 fra 01.04.2020.
  • Det er enighet om en solid minstelønnsøkning samt at minstelønnssystemet er utvidet med en ny sats gjeldene etter 6 år. Minstelønnssatsene er med dette like for begge IKT-overenskomstene til EL og IT Forbundet.
  • Det gis en permisjonsdag med lønn i forbindelse med flytting til ny fast bolig samt innstramminger i plikten til å etablere kompetansehevingsplaner.
  • Det er slått fast at det ikke er adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Resultatet sendes nå ut til uravstemning. Fristen for å meddele resultatet av uravstemningen er satt til 05.11.2020 kl. 12:00.

Les hele protokollen her: Protokoll IKT og Serviceelektronikk. (pdf)

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Aktuelt

Tariff 2020

Ja i Spekter område 11 og Helse Nord IKT

Tariff 2020

Enige om B-del ved Akershus universitetssykehus

Tariff 2020

Enighet for Sykehuspartner

Tariff 2020

Oppgjøret i OneCo Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft godkjent

Tariff 2020

Enighet med OneCo Networks