Hovedoppgjøret 2020: Kablemontøroverenskomsten

Status: Enighet

Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og EL og IT Forbundet på den annen side. Overenskomsten gjelder perioden 2018-2020.

 

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Kabelmontøroverenskomsten

Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og...

Aktuelt

Tariff 2020

Ja i Spekter område 11 og Helse Nord IKT

Tariff 2020

Enige om B-del ved Akershus universitetssykehus

Tariff 2020

Enighet for Sykehuspartner

Tariff 2020

Oppgjøret i OneCo Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft godkjent

Tariff 2020

Enighet med OneCo Networks