Hovedoppgjøret 2020: Hovedtariffavtalen i kommunene

Status: Ferdig

Hovedtariffavtalen gjelder mellom Kommunenes Sentralforbund og LO Kommune, Akademikerne Kommune, YS Kommune, Unio, Lederne og Folkehøgskoleforbundet.

Resultat: 
De avtalte tilleggene er på mellom 1400.- og 1900.- kroner. 

  • Stillinger uten særskilt krav til fagutdanning, fagarbeidere og fagarbeider med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 3-årig høyskoleutdanning får 1400.- 
  • Adjunkt og stillinger med krav om 4 års høyskoleutdanning får et tillegg på 1600.-,
  • Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om fem års høyskoleutdanning får et tillegg på 1700.- kroner. 
  • Lektor og stillinger med krav om mastergrad får et tillegg på 1800.-
  • Lektor med tilleggsutdanning får et tillegg på 1900.- 
  • Ledere som er omfattet av de sentrale forhandlingene får et tillegg på 0,3 prosent. 

Garantilønnssatsene økes tilsvarende. Tilleggene gis med virkning fra 1.9.
Det er også enighet om å justere lørdags- og søndagstillegget slik at alle nå er sikret et tillegg på minst 53 kroner, med virkning fra 1.10. 

Det er gjennomslag for et partssammensatt utvalg som skal jobbe for at flere skal få hel stilling i løpet av tariffperioden.
Det er også avtalt et partssammensatt utvalg som skal arbeide med kompetansespørsmål i tariffperioden. Utvalget skal vurdere ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling. I tillegg skal utvalget drøfte hvordan ulike tariffbestemmelser knyttet til kompetanse praktiseres og fungerer, herunder hvordan det gis uttelling for kompetanse og bruk av stillingskoder.

 

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Hovedtariffavtalen KS

Denne hovedtariffavtalen gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende...

Aktuelt

Tariff 2020

Ja i Spekter område 11 og Helse Nord IKT

Tariff 2020

Enige om B-del ved Akershus universitetssykehus

Tariff 2020

Enighet for Sykehuspartner

Tariff 2020

Oppgjøret i OneCo Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft godkjent

Tariff 2020

Enighet med OneCo Networks