Hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter

Avtalen er inngått mellom KS Bedrift og flere arbeidstakerorganisasjoner, blant annet LO for perioden 2018-2020. Bestemmelsene i denne særavtalen gjelder for de bedriftene som framgår av vedlegg 6.
128 sider

Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format.