LOfavør reiseforsikring

Med LOfavør reiseforsikring er du forsikret på reiser året rundt med inntil 70 dager per reise. Forsikringen gjelder også for din ektefelle/samboer/barn under 20 år, og gjelder uavhengig av om dere reiser sammen eller hver for dere. Forsikringen kan utvides ved lengre opphold i utlandet.

Fordeler og informasjon

Alle fordeler, viktige begrensninger, ofte stilte spørsmål, generell informasjon og fullstendige vilkår finner du på lofavor.no

Om forsikringen

  • Erstatningssummen ved forsinket avgang økes fra 3 000 til 6 000 kroner per person.
  • Dekning av overnattingsutgifter tilknyttet forsinkelser økes fra 3 000 til 6 000 kroner per person.
  • Innhenting av reiserute som følge av sykdom økes fra 40 000 til 150 000 kroner per skadetilfelle.
  • Ektefelle omfattes ved tjenestereise. Dette er en ny dekning.
  • Arbeidsgivers eiendeler på tjenestereise økes fra 30 000 til 40 000 kroner.
  • Øvrige gjenstander, reisegods økes fra 10 000 til 40 000 kroner per gjenstand.
  • Avbrutt reise endres fra 2 000 kr per døgn per person, maks 150 000 kr per forsikringsår til ubegrenset sum (inntil reisens faktiske pris).
  • Egenandelsdekning for leiebil økes fra 12 000 kr, maks 30 000 kr per forsikringsår – til ubegrenset sum (merk; det er kun egenandelen iht. kontrakt med utleiefirma som dekkes av reiseforsikringen. Kunden må fortsatt sørge for å ha forsikring på leiebilen. Det er dyre tilleggsforsikringer som Egenandelsforsikring – du nå kan takke nei til). 
  • Off-piste, fjellklatring og brevandring (utenfor Norden) inkluderes i dekningen.

Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.

Fra 1. januar 2021 koster reiseforsikringen 91 kroner per måned for medlemmer under 67 år og 112 kroner per måned for medlemmer over 67 år. Velger du å reservere deg mot denne ved skal du betale tilsvarende mindre for din forsikringspakke.

Når en skade har oppstått er det viktig at du melder fra til Sparebank 1 med en gang. Dette sikrer at du får den hjelpen du trenger så fort som mulig.

Ring medlemstelefon 416 06 600 valg deretter for forsikring og 1 for melding av skade. Sparebank 1 er tilgjengelig døgnet rundt for deg på denne linjen. 

Du kan også melde skade på nettsidene til Sparebank 1 her.

Du har 24 timers nødassistanse uansett hvor i verden du befinner deg.

Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, nødvendig hjemtransport eller død:

Kontakt vår døgnåpne alarmsentral om du trenger helsehjelp, +47 22 96 50 45. Vi vet hvilke behandlingssteder som anbefales der du er.
Du kan også sende e-post til sos@health.sos.eu.

Er det andre ting vi kan hjelpe deg med, ringer du +47 915 02 300.

Du kan også melde skade i nettbanken, eller ved å logge deg på forsikringssidene til SpareBank1.

Medisinsk forhåndsvurdering (MPA – medical pre assessment)

Selskapet ønsker i innføre forhåndsgodkjennelse av reise - for kunder med eksisterende sykdom/lidelse. Kunden tar kontakt med rådgivende helsetam hos assistanseselskapet (SOS) for en individuell vurdering . I de aller fleste tilfeller kan kunden gjennomføre reisen som planlagt. I enkelte tilfeller kan han få beskjed om å endre reisemål eller ikke gjennomføre reisen som planlagt - vurdert ut fra sikredes helsetilstand. 

Avbestilling

Sikrede skal avbestille reise og opphold så snart han vet at reisen ikke kan gjennomføres. Sikrede skal fremlegge legeattest som bekrefter at lege fysisk er oppsøkt før reisens påbegynnelse – og hvor lege, bekrefter at avbestilling skyldes uventet og akutt og behandlingskrevende sykdom/ulykkestilfelle.