Distrikt Møre og Romsdal

Distriktet består av ca. 2 450 medlemmer som har sin arbeidsplass innenfor Møre og Romsdal fylke. Distriktet har kontor i Ålesund og Molde.

Ålesund

Besøks- og postadresse:
Lerstadveien 508
6018 Ålesund

Tlf.: +47 70 14 83 00
Epost: jonny.breivik@elogit.no
Hjemmeside: www.elogitmr.no

Molde

Besøksadresse:
Storgata 9
6413 Molde

Postadresse:
Storgata 9
6413 Molde

Tlf. +47 71 20 16 25
E-post: stig.andre.heggem@elogit.no
Hjemmeside: www.elogitmr.no

 

Del: