Likestilling- og inkluderingsutvalget

Utvalget består av:

Monica Derbakk, leder av Utviklingsavdelingen

  • Heidi Lie
  • Sabah Qayyum
  • Benedikte Henriksen
  • Kristine Wendt
  • Sigurd Sævareid
  • Roger Nordland
  • Alexander Brudevoll, ungdomsrepresentant

Forbundssekretærene Hjørdis Henriksen og Kai Christoffersen tiltrer utvalget etter behov.

Del: