Retningslinjer mot seksuell trakassering

Formålet med retningslinjene er å forebygge og hindre seksuell trakassering.