Ungdom

Om ungdomsutvalget

Forbundets sentrale ungdomsutvalg arbeider for å rekruttere, skolere, informere, engasjere og bevisstgjøre forbundets unge medlemmer. Det sentrale ungdomsutvalget skal ved behov bistå distriktenes ungdomsutvalg.

Utvalget består av:

Sandra Åberg Kristiansen, forbundets ungdomsleder
Wiktoria Marek
Are Bergli Heier
Kent Hømanberg
Tommy Skalstad
Steffen Hagen
Håvard Hanslien
Lauritz Slåttebrekk
Endre Serigstad
Stian Davik Flem
Emma Finnøy
Alexander Brudevoll
Kine Rinaldo
Ørjan Pedersen