Utdanningsfond LO

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet.

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet, og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og ett års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidatkurs etter § 3-5 i Opplæringsloven

Fondet yter støtte til:

Helårsstudium (2 semestre)
Helårsstudium på hel- og deltid inntil: Inntil 13 500 kroner per studieår.
Søknadsfrist for studieåret 2021/2022: Som følger av koronapandemien er det ikke satt frist for dette skoleåret. 

Andre kurs
Praksiskandidatkurs § 3-5: Inntil 10 500  kroner per skoleår.
Kortere kurs: Inntil 4 000 kroner per studieår.
AOFs lese- og skrivekurs med datatekniske hjelpemidler: 10 500 kroner per skoleår.

Hvordan gå fram
Søknaden må fremmes før, eller mens, studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve, anses denne som avslutning av studiet.
Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest tre uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk, på www.utdanningsfond.lo.no og blir behandlet én gang i måneden.

Les om retningslinjer, rettigheter og betingelser.

Forbund med rettigheter i fondet

12 forbund har rettigheter i LOs utdanningsfond og EL og IT Forbundet er ett av forbundene. De andre er Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Handel og Kontor, Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Tjenestemannslag, Forbundet for ledelse og teknikk, Fagforbundet og Industri Energi.

Les om andre støtteordninger du har som medlem.