Web2Print

Tillitsvalgte og lokale organisasjonsledd kan selv bestille trykksaker som vervebrosjyrer og markedsmateriell - med tilpasset lokalt innhold. Det kan velges mellom trykking hos LO Media eller lokalt.